Östersunds Forspaddlare Logo 

Start Om Oss Forspaddling Länkar

 

Östersunds Forspaddlare på Facebook
Creeking Freestyle Slalom Säkerhet Gradering av Fors

 

Bookmark and Share

 

Svårighetsgraderings av fors.

 

De flesta som paddlar fors känner nog till den internationella skalan för forsars svårighetsgrad, en skala som helt enkelt går från 1-6. De flesta har nog också vid ett flertal tillfällen kännt att den inte riktigt räcker till för att beskriva komplexiteten i vad det innebär att säkert kunna paddla en fors. Problemet ligger i att med en enda siffra skall beskriva dels hur tekniskt svårt det är att paddla forsen, dels hur alvarligt ett misslyckande är. Riots grundare, designer och frontfigur Corran Addison har tillsammans med ett flertal av världens främsta paddlare i många år använt ett annat system som betydligt bättre beskriver svårighetsgraden på en fors. Corrans egen beskrivning av systemet är väl att föredra, men kortfattat kan sägas att systemet bygger på att man använder fler parametrar än en för att beskriva de olika aspekterna av forsens svårigheter. Först används en siffra för att beskriva vilken teknisk skicklighet som krävs för att paddla forsen, den här delen är i stort sett densamma som den klassiska skalan, skillnaden är att här finns inget tak för svårigheten. Detta för att undvika den absurda situation som nu råder då nivå 5 måste delas in i ett flertal undernivåer allt eftersom gränserna för vad som är möjligt att paddla tänjs mer och mer. Därefter kommer ytterligare en siffra som i stort beskriver hur allvarligt det är att misslyckas att navigera sig igenom forsen till exempel att behöva simma. Denna skala är inte lika subjektiv som den första utan man kan använda en fix skala från 1-6 där 1 är i princip helt ofarligt och 6 är garanterat dödligt. För att ytterligare förfina bedömningen av konsekvensen av ett misslyckande så lägger man på en bokstav på den andra siffran som anger hur lång tid det tar att få hjälp av utomstående, till exempel ambulans eller brandkår. Bokstaven a betyder att hjälp kan fås inom en timme, b: det tar mellan en timme och 24 timmar att få hjälp och c: mer än 24 timmar till hjälp. Jag använder Fänforsen som exempel, eftersom jag tror att de flesta som paddlar fors i Sverige (i alla fall de södra delarna) har en ganska bra uppfattning om hur Fänforsen är att paddla. * Den tekniska svårighetsgraden är vid normala förhållanden 3, det finns en del dropp och valsar, men de är lätta att undvika. * Ett misslyckande i Fänforsen resulterar oftast inte i allvarligare skador och risken för dessa måste anses som mycket liten. Däremot så kan såväl, skrapsår som skärsår och eventuellt benbrott förekomma. Detta motsvarar en 3:a i detta system. * Slutligen kan man av Fänforsens läge mitt i Björbo, nära väg & telefon dra slutsatsen att man kan få hjälp inom en timma, alltså ett a. Enligt detta resonemang blir Fänforsen, vid normala förhållanden alltså klassificerad som 3-3a.

  

creeking.seRevotech - Produktutveckling inom Sport & Upplevelser.

  Jämtkraft